ESCOLA L'AULET - CELRÀ

Personal docent, administratiu i de serveis Nº d’alumnes
P3: Anna Barceló Lurdes Monguillot 23
P4 A: Sílvia Alé
P4 B: Gemma Fajula i Laia Torres
37
P5 A: Lídia Diaz 
P5 B: Carme Fontacaba/ Iolanda Naranjo (substituta)
35
1r A: Ariadna Sánchez 1r B: Anna Ferrer 35
2n A: Sònia Maqueda i Lídia Gutiérrez 2nB. Marta Miret 48
3r A: Assun Balló
25
4t A: Joan Luque
4t B: Teresa Puigdevall
48
5è A: Salut Ametller 5è B: Enric Coll 41
6è A: Elisabet Gubern 6è B: Roser Romero 50
ANGLÈS: Roser Planas, Mercè Cano i Cristina Vállez
EDUCACIÓ FISICA: Josep M. Santiago
EDUCACIÓ ESPECIAL: Carme Sabater i Tània Llinàs
MÚSICA: Josep Vergés
SUPORT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:  Tània Frigola, Lurdes Monguillot i Carmina Artacho
Religió: Salvador Coll
VETLLADORA: Encarni Suárez
ASSESSORS ARTÍSTICS: Dolors Picazo i David Estany
EQUIP DIRECTIU: Carmina Artacho, Mercè Cano i Carme Sabater
CONSERGE: Dolors Prat
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Susanna Alsina