ESCOLA L'AULET - CELRÀ

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquí podeu us deixem un article de la revista digital Catorze 14, escrit per l’Anna Juan. Ens dona bons consells, ens poden ser útils per acompanyar els nens i les nenes a l’hora de llegir.

Consells lectura Catorze revista digital