ESCOLA L'AULET - CELRÀ

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

Presentació de les sol.licituds                         23 de març a L’1 d’abril

Llistes amb el barem provisionals                  22 d’abril

Reclamacions                                                     23 d’abril al 29 d’abril

llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions   4 de maig

Publicacions de les llistes d’admesos           9 de juny

Període de matriculació                                   16 al 22 de juny

 

HORARI DE SECRETARIA

Dilluns 23 de març i 30 de març  de 8:30 a 16:30h

Dimecres 25 de març  i 1 d’abril de 8:30 a 16:30

Dijvendres 27 d’abril de 8:20 a 14:00

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

- Original i fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor/a.

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.

- Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina on surten els pares i l’alumne/a).

- Original i fotocòpia del carnet de vacunes.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.

- Certificat de convivència actual.

- 1 fotografia.

 

LA JORNADA DE PORTES OBERTES ÉS EL DIVENDRES 20 DE MARÇ.

LAMENTEM NOTIFICAR QUE QUEDA ANUL·LADA LA JORNADA DE PORTES OBERTES.  SEGUIM LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I EDUCACIÓ PER EVITAR CONTAGIS.

Sol·licitud 20-21