Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

FASES DE LA PREINSCRPCIÓ

Presentació de les sol.licituds                         29 de març al 9 d’abril

Llistes amb el barem provisionals                  26 d’abril

Reclamacions                                                     29 de març al 3 de maig

llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions   8 de maig

Publicacions de les llistes d’admesos           12 de juny

Període de matriculació                                   20 al 26 de juny

 

HORARI DE SECRETARIA

Divendres 29 de març  d’1/4 de 9 a 2h

Dimarts 2 d’abril i 9 d’abril d’1/4 de 9 a 2h

Dijous 19 d’abril d’1/4 de 9 a 2h i de 2/4 de 3 a 5h.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

- Original i fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor/a.

- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.

- Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina on surten els pares i l’alumne/a).

- Original i fotocòpia del carnet de vacunes.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.

- Certificat de convivència actual.

- 1 fotografia.

 

LA JORNADA DE PORTES OBERTES ÉS EL DIVENDRES 22 DE MARÇ.

 

Sol.licitud de preinscripció

 

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat