Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds 13 al 24 d’abril
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 24 d’abril
Llistes amb el barem 3 de maig
Reclamacions 4 al 8 de maig
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
 

 

Període de matriculació 21 al 27 de juny

 

DATES I HORARIS

Dimarts 17 d’abril i 24 d’abril de 8h a 3h

 Dijous 19 de 8h a 2 i de 2/4 de 3 i de 3 a ¾ de 6.

 Divendres 20 d’abril, de 9h a 2h.

 

 LA JORNADA DE PORTES OBERTES A LA NOSTRA ESCOLA SERÀ EL DIVENDRES 22 DE MARÇ,

 

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, introduïu la vostra contrasenya: Per a més informació: b7000913@xtec.cat